COLLEGE PRINCIPAL

   Dr. VIRENDER SINGH ANTIL

CHEMISTRY

1.   Mr.VIJAY PAL

2.   Ms. JYOTI YADAV

3.   Ms. RENU

4.   Dr SUMAN KUMARI

COMMERCE

1.   Ms. JYOTSNA GULATI

2.   Ms. REKHA KUMARI

COMPUTER SCIENCE

1.  Mrs. LALITA YADAV

2.  Dr. ARZOO

3. Mr. ASHOK KUMAR

4.   Ms. PREETI SHARMA (COMP. INSTRUCTOR)

ECONOMICS

1.   Ms. ABITA

ENGLISH

1.   Dr. PRIYANKA BATRA

2.   Mr. PAWAN KUMAR

3.   Ms. ALPANA

4.   Dr. NEERAJ RANA

5.   Dr. TITIKSHA PAREEK

6.   Mr. SOHAN SINGH

7.   Mr. RANDHIR SINGH (LANGUAGE LAB INSTRUCTOR)

GEOGRAPHY

1.   Ms. VANDANA

2.   Dr. USHA YADAV

3.   Mr. AJAY KUMAR

4.   Mr. PAWAN KUMAR TANWAR

5.   Mr. PRADEEP KUMAR SHARMA

6.   Ms.. JYOTI

7.   Dr. ANOOP KUMAR

8.   Mr. CHANKIT

9.   Dr. TRILOK SINGH

10.  Ms. DEVIKA

11.  Dr. JAI SINGH      

HISTORY

1.   Mr. PRAMOD

2.   Mr. PREETAM NATH

3.   Dr. MAHENDER SINGH

MATHS

1.   Ms. SUDESH

2.   Ms. SHOBHA YADAV

3.   Dr. PALLAVI KHARBANDA

4.   Dr YOGESH KUMARI

5.   Ms. SONU KUMARI

6.   Ms. JYOTI

PHYSICS

1.   Dr. PREMLATA YADAV

2.   Ms. REKHA YADAV

3.   Dr. SURENDER KUMAR

4.   Ms. ROZY HOODA

5.   Ms. ANITA DEVI

6.   Ms. NISHA SINGH

HINDI

1.   Dr. ASHUTOSH

2.   Dr. HEMLATA

3.   Dr. SARITA KUMARI

SANSKRIT

1.   Dr. SUNIL KUMAR

POLITICAL SCIENCE

1.   Mr. RAJ KUMAR SHARMA

2.   Ms. POOJA